עמוד:99

משן הניסוי כארבעה שיעורים . העקרונית של שיטת הניסוי בחלק הראשון של הניסוי נמדוד ונזהה קבלים מסוגים שונים , על-פי הרישום על פניהם . נבדוק את התנגדותו של הקבל בעזרת מד התנגדות , ונעמוד על תקינותו . את התוצאות נרשום בטבלה מתאימה . בחלק השני של הניסוי נרכיב מעגל כדוגמת המעגל שבאיור . 13 . 6 תחילה נטען את הקבל ( על-ידי העברת המתג למצב , ( 1 ונמדוד את הזרם בנגד בזמנים שונים במהלך הטעינה . לאחר שהקבל ייטען , נפרוק אותו ( על-ידי העברת המתג למצב , ( 2 ושוב נמדוד את הזרם העובר דרך הקבל בזמנים שונים , כדי למצוא את התלות בזמן של הזרם בקבל בעת פריקתו . על-פי תוצאות המדידות , נסרטט שני גרפים ן גרף של זרם הטעינה בתלות בזמן וגרף של זרם הפריקה בתלות בזמן . בעזרת הגרפים האלה , נוכל למצוא את קבוע הזמן 1 של המעגל . שאלות הכנה . 1 הסבר לשם מה מודדים את ההתנגדות של קבל . . 2 אם ברשותך נגד של , 50 kQ באיזה קבל תבחר , כדי שקבוע הזמן של המעגל בניסוי יהיה 10-כ שניות ? רשימת הציוד מד קיבול מד התנגדות קבלים מסוגים שונים ; קבל קרמי ( קיבול , ( lOOpF קבל פוליאסטר ( קיבול , ( 50011 F קבל משתנה ( קיבול בתחום של ( 10 100 pF ספק מתח ישר רב-מודד ספרתי קבל אלקטרוליטי בתחום שבין , 250 ^ F ^ i 50 | aF ומתח פעולה של 30 V נגד בתחום שבין 80 kQ 120 * £ 1-ל מתג מחליף שעון עצר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר