עמוד:98

זרם הפריקה i' הפוך לכיוון של זרם הטעינה . i במהלך הפריקה , המתח u על הקבל וזרם הפריקה , ' 1 הולכים וקטנים . באיורים 13 . 9 13 . 10-ו מוצג גרף של המתח U על הקבל בתלות בזמן , וגרף של זרם הפריקה במעגל , , i' בתלות בזמן , במהלך פריקת הקבל . מאפיין חשוב של מעגל טעינה ופריקה של קבל הוא קבוע הזמן x של מעגל קבל נגד טורי , הנתון על-ידי ( 13-1 ) T = RC הגודל של קבוע הזמן קובע את קצב הטעינה או הפריקה של הקבל , ולפיכך את משך הטעינה או הפריקה . כעבור פרק זמן השווה 1-ל מרגע התחלת הטעיגה , מתח הקבל מגיע 63 . 2 % -ל מערכו הסופי ( בסיום הטעינה , ( והזרם במעגל יורד 36 . 8 % -ל מערכו בתחילת הטעינה . כעבור פרק זמן השווה 1-ל מרגע התחלת הפריקה , מתח הקבל והערך המוחלט של הזרם במעגל יורדים 36 . 8 % -ל מערכם ההתחלתי ( בתחילת הפריקה . ( מטרות הניסוי . 1 הכרת סוגים שונים של קבלים , וזיהוי הקיבול שלהם ונתונים נוספים הרשומים על פניהם . . 2 בדיקת ההתנגדות של קבלים ומדידת קיבול . . 3 מציאת התלות בזמן של הזרם בקבל במעגל קבל-נגד טורי בטעינה ובפריקה . A מציאת קבוע הזמן r של מעגל קבל-נגד טורי בטעינה ובפריקה . איור : 13 . 9 מתח קבל בפריקה איור : 13 . 10 זרם קבל בפריקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר