עמוד:97

טעינת קבל ופריקתי הדרך לטעון קבל היא לחבר אותו במעגל כדוגמת המעגל המוצג באיור 13 . 6 אי . המעגל הזה כולל מתג בעל שני מצבים : אם הקבל אינו טעון , וסוגרים את המתג במצב , 1 כמו באיור 13 . 6 , 'א זורם במעגל זרם i במשך זמן מסוים , והקבל נטען ממקור המתח . E על הקבל נוצר מתח . U המתח U ילך ויגדל , עד שישווה , למעשה , למתח המקור . E c c בתחילת הטעינה מתח הקבל הוא , 0 וכל מתח המקור "נופל" על הנגד , לכן הזרם במעגל הוא מרבי . במהלך הטעינה , הזרם i במעגל הולך וקטן , כיוון שהמתח ס הולך וגדל , לכן , על-פי 0 חוק קירכהוף למתחים , מתח הנגד קטן . כאשר המתח u ישווה בגודלו למתח , E ייפסק c זרם הטעינה במעגל . באיורים 13 . 7 13 . 8-ו מוצגים גרפים המראים את התלות של מתח הקבל וזרם הקבל בזמן בטעינת הקבל . נניח כי המתג במעגל שבאיור 13 . 6 א' היה במצב 1 במשך זמן מסוים , והקבל נטען למתח המקור . E אס מעבירים עתה את המתג למצב 2 ( ראה איור 13 . 6 בי , ( הקבל הטעון פועל כמקור מתח , שמתחו הולך וקטן במהלך הפריקה , וגורם לזרם פריקה i' במעגל . הכיוון של איור : 13 . 8 זרם קבל בטעינה איור : 13 . 7 מתח קבל בטעינה איור 13 . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר