עמוד:96

בדיקת ההתנגדות של קבלים ומדידת הקיבול של סבלים החומר הדיאלקטרי בקבל הוא בעל התנגדות גבוהה מאוד ; בקבל אלקטרוליטי זוהי התנגדות מסדר גודל של , 1 12 ובקבל לא אלקטרוליטי- מאות . MQ הודות לזה , ההתנגדות של קבל תקין גדולה מאוד . לעומת זאת , ההתנגדות של קבל פגום , שהחומר הדיאלקטרי שבו נפרץ בחלקו , קטנה במידה ניכרת , ולעתים אף יורדת לאפס . כאשר מחברים מד-התנגדות לקבל תקין , הקבל נטען על-ידי מקור המתח הפנימי שבמד-ההתנגדות , וכתוצאה מזה , הקריאה הראשונה במד-ההתנגדות נמוכה יחסית . לאחר שהקבל נטען , הקריאה במד-ההתנגדות מראה התנגדות גדולה מאוד . כאשר הקבל אינו תקין , הקריאה הסופית במד-ההתנגדות היא נמוכה . מדידת הקיבול של הקבל נעשית בעזרת מד-קיבול . יש סוגים רבים של מדי-קיבול , חלקם מודדים אנלוגיים וחלקם מודדים ספרתיים . באיור 13 . 5 מוצג מד-קיבול ספרתי . אפשר לחבר את הקבל בעזרת תילים למוצאי המכשיר ( מסומנים באיור ב- , ( - ,+ ואפשר לחבר את הדקי הקבל ישירות למוצאים המתאימים במודד ( מסומנים באיור . ( Cx-1 סימון הקוטביות במד-הקיבול נועד לאפשר למדוד קיבול של קבלים אלקטרוליטיים . איור ; 13 . 5 מד קיבול ספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר