עמוד:95

באיור 13 . 3 מוצגים שלושה קבלי פוליאסטר . קבלי פוליאסטר הם קבלים לא-אלקטרוליטיים . גודלם בציור כגודלם במציאות . לפי הרישום על הקבלים , הקיבול של הקבל באיור 13 . 3 א' הוא , 4 . 7 uF ומתח הפריצה שלו הוא ; 100 V הקיבול של הקבל באיור 13 . 3 ב' הוא , 0 . 33 f / F הסיבולת הנקובה היא , 10 % ומתח הפריצה ; 400 V - הקיבול של הקבל באיור 13 . 3 גי הוא תק , 680 ומתח הפריצה שלו הוא . 160 V על הקבלים מופיעים רישומים נוספים , המציינים את שם היצרן ואת סוג הקבל . קיימים גם קבלים בעלי קיבול משתנה ( למשל , קבלים סיבוביים . ( קבל סיבובי בנוי משתי קבוצות של לוחיות המקבילות זו לזו ( ראה איור . ( 13 . 4 קבוצה אחת נעה , ( M ) והקבוצה השנייה קבועה במקומה . ( F ) לכל אחת מן הלוחיות בקבוצה הראשונה יש לוחית מתאימה בקבוצה השנייה , כך מתקבלים זוגות של לוחיות . כל הלוחיות עשויות מתכת , וכל זוג של לוחיות הוא קבל , שהדיאלקטרן שלו הוא אוויר . סיבוב הכפתור k מאפשר לשנות את שטח החפיפה של זוגות הלוחיות , וכך לשנות את הקיבול של הקבלים המחוברים במקביל ( הקיבול הוא ביחס ישר לשטח הלוחות . ( על קבליס בעלי קיבול משתנה נהוג לסמן את הערך המקסימלי והערך המינימלי של הקבל . למשל : . 9-35 F אייר . 13 . 4 קבל אוויר משתנה איור : 13 . 3 קבלי פוליאסטר מסומנים בסימון ישיר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר