עמוד:92

. 6 בנה בתוכנת ההדמיה מעגל המורכב ממקור מתח תבנין , כפי שמדדת בסעיף , 3 וחבר בטור אל המקור נגד שהתנגדותו שווה להתנגדות תבנין שמדדת בסעיף . 5 חבר בטור אל המקור והנגד את נגד העומס , , R 3 שניתקת מן המעגל . סרטט את המעגל בדוח הניסוי , וציין בו את הערכים של רכיביו . . 7 הפעל את המעגל , ומדוד את המתח על הנגד R ואת הזרם דרכו . במעגל תבנין , מדוד את מתח תבנין והתנגדות תבנין . רשום את התוצאות בדוח הניסוי , והפסק את ההדמיה . עיבוד התוצאות . 1 השווה את המתח שהתקבל ממדידת מתח הנגד R בשיטת תבנין למתח שהתקבל 3 ממדידה ישירה של מתח הנגד ninon , R למעגל שבאיור . 12 . 1 3 . 2 על סמך המדידות שביצעת , חשב את הרןספק של נגד העומס , את ההספק של התנגדות תבנין ואת הספק המקור , ורשום את תוצאות החישוב בדוח הניסוי . האם מתקיים מאזן הספקים בין ר ! ספק המקור ובין הספק התנגדות תבנין והספק העומס ? שאלות סיגום . 1 פתור את מעגל הניסוי , המוצג באיור , 12 . 1 בשיטת החוגים . האם הזרם בנגד R זהה 2 לזרם שמדדת בניסוי ? אס לא , נמק את הסיבות לכך . . 2 איזו דרך פתרון פשוטה יותר , לדעתך , לפתרון מעגל הניסוי המוצג באיור - 12 . 1 שיטת זרמי החוגים , שהתנסית בה בניסוי , 10 או שיטת תבנין ל מתי כדאי להשתמש במשפט תבנין ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר