עמוד:91

שיטת הניסוי נבדוק את הנכונות משפט תבנין על-ידי מדידה של הזרם בנגד R במעגל שנבנה בתוכנת 3 ההדמיה , על-פי איור . 12 . 2 נשווה את הזרם שמדדנו במעגל המקורי עם הזרם שנמדוד במעגל שקול תבנין שניצור בתוכנת ההדמיה . את מתח תבנין והתנגדות תבנין הדרושים ליצירת המעגל השקול נקבל בדרך הזאת nnn r תבנין ! מתח זה יתקבל על-ידי ניתוק נגד העומס , , R מהמעגל המקורי , ומדידת 3 המתח בין הנקודות , שאליהן היה מחובר . התנגדות תבנין , נמדוד את התנגדות תבנין , על-ידי ניתוק R מהמעגל המקורי - 3 וחיבור מד התנגדות להדקים , R - \ y חובר אליהם . לפני מדידת ההתנגדות , נקצר את 3 מקורות המתח שבמעגל ( יש לחבר נגד בן 1 £ 2 בטור לכל אחד מן המקורות לפני קיצור הדקיהם . ( לאחר-מכן נרכיב מעגל שקול תבנין , נחבר את הנגד , R ונמדוד את 3 הזרם בו . כדי לחשב את ההספקים המתפתחים ברכיבי המעגל השקול תבנין , נמדוד את המתח של כל אחד מהרכיבים , ונכפול מתח זה בזרם המעגל . מהלד הניסוי . 1 הפעל את תוכנת ההדמיה , והרכב את מעגל הניסוי המופיע באיור . 12 . 1 הפעל את מעגל הניסוי , מדוד את המתח על פני הנגד , R ואת הזרם דרכו , ורשום בדוח הניסוי 3 את תוצאות המדידה . הפסק את פעולת המעגל . . 2 נתק את הנגד R מן המעגל , וחבר מד-מתח אל הנקודות שהנגד היה מחובר אליהן . 3 . 3 הפעל את המעגל , ומדוד את המתח . זהו מתח תבנין . רשום אותו בדוח הניסוי , והפסק את פעולת המעגל . . 4 הוסף נגד בן / 12 בטור למעגל , וקצר את החיבורים של מקורות המתח במעגל . . 5 חבר מד-התנגדות אל נקודות החיבור R - \ y היה מחובר אליהן , ומדוד את 3 ההתנגדות . זאת התנגדות תבנין . רשום אותה בדוח הניסוי , והפסק את פעולת המעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר