עמוד:89

ניסוי 12 בדיקת שיטת תבנין לפתרון מעגלים . בדיקת מאזן ההספקים במעגל תבנין ביצוע בהדמיה משפט תבנין "פועל" על מעגלים ליניאריים . מעגלים חשמליים ליניאריים הם מעגלים המורכבים מרכיבים שאופיין המתח-זרם שלהם הוא קו ישר . נניח כי נתון לנו מעגל ליניארי . כדי להשתמש במשפט תבנין , ממירים חלק של המעגל , הכולל מקורות , במקור מתח ובנגד המחובר בטור למקור המתח . אפשר להציג את הצרכנים המחוברים אל מקורות המתח במעגל כהתנגדות אחת שקולה . ההמרה מקלה את תהליך הפתרון של המעגל החשמלי . שיטת תבנין מאפשרת לייצג כל מעגל חשמלי כמעגל חשמלי הבנוי ממקור מתח יחיד ושני נגדים המחוברים אליו בטור : אחד המייצג את ההתנגדות הפנימית של המקור , והאחר - את נגד העומס המחובר למעגל . רקע עיוני הרקע העיוני לניסוי הזה מופיע ברקע העיוני לניסוי . 11 מעגל הניסוי מוצג באיור . 12 . 1 איור : 12 . 1 מעגל הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר