עמוד:87

שאלות הכנה . 1 חשב בעזרת משפט תבנין את המתח והזרם בנגד R במעגל המוצג באיור . 11 . 4 רשום 3 בדוח הניסוי את התנגדות תבנין ומתח תבנין שקיבלת בחישוב . סרטט את המעגל השקול תבנין למעגל הנתון . . 2 בצע שוב את החישובים ואת הסרטוטים של מעגלים שקולים תבנין בעבור כל אחד מן הנגדים ברשימת הציוד המפורטת בהמשך , ובעבור מתח מקור של . 6 V רשימת הציוד ספק-כוח מיוצב למתח נמוך , שני נגדים ל- 800 I 2- ) 1 kQ . - R 1 שני נגדים 4 . 7 kQ . ^ i . 5 kQ - R ^ שני נגדים 2 . 2 kft - R 680 £ 2-ו ^ רב-מודד ספרתי מהלך הניסוי . 1 הרכב את המעגל המוצג באיור , 11 . 4 והפעל את המעגל כאשר הכפתור של עוצמת המתח בספק מכוון לאפס . כוון את מתח המוצא של הספק , E = 6 \/ -ל ומדוד את המתח U על הנגד . R רשום את תוצאות המדידה בדוח הניסוי . 3 AB . 2 נתק את הנגד R מן המעגל , ומדוד את המתח בין שתי נקודות הנתק . זהו מתח 3 תבנין . רשום אותו בדוח הניסוי . . 3 נתק את הספק E מהמעגל , חבר במקומו מחבר קצר , ומדוד את ההתנגדות בין שתי נקודות הנתק שאליהן היה מחובר הנגד . R זאת התנגדות תבנין . רשום אותה בדוח 3 הניסוי . . 4 הרכב מעגל חדש , המורכב ממקור מתח המכוון למתח תבנין והתנגדות תבנין , המחוברים בטור לנגד . R הפעל את המעגל , ומדוד את המתח על הנגד . R . 5 חזור על השלבים <\ - \ של הניסוי עם הנגדים הנוספים המופיעים ברשימת הציוד , ורשום בדוח הניסוי את תוצאות המדידות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר