עמוד:86

באיור 11 . 7 מוצג המעגל המקורי , ולידו מעגל שקול שלו , שהתקבל כתוצאה מהפעלת משפט תבנין , מטרות הניסוי בדיקת משפט תבנין במעגל חשמלי . משן הניסוי שני שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי נבדוק את משפט תבנין על-ידי מדידה של המתח על הנגד R במעגל המתואר באיור , 11 . 4 3 כאשר כל המקורות והנגדים במעגל מחוברים , ונשווה אותו למתח המתקבל על הנגד בשיטת תבנין . כדי למצוא את מתח תבנין , נמדוד את המתח בין הנקודות , AB כאשר הנגד R 3 מנותק מן המעגל . בהמשך , נמדוד את התנגדות תבנין , על ידי מדידה של ההתנגדות בין הנקודות AB במעגל המתואר באיור , 11 . 4 כאשר מקור המתח , , E מקוצר . נראה כי המתח A ' , הנמדד על הנגד R שווה למכפלת המתח 11 ביחס ההתנגדויות R + R ^ 3 Th איוו 11 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר