עמוד:85

מתח תבנין , , u Th של המעגל הזה הוא : התנגדות תבנין של המעגל המוצג באיור 11 . 4 היא ההתנגדות שבין הנקודות , B-1 A כאשר מקור המתח מקוצר , והנגד R מנותק , כפי שמוצג באיור . 11 . 6 והתנגדות תבנין , , R Th של חלק המעגל המתואר באיור 11 . 4 היא ו המתח U על הנגד R מתקבל מפתרון המעגל השקול , המוצג באיור , 11 . 1 שבו נגד העומס ^ הוא הנגד : R 3 כאשר את R ואת U מחשבים בעזרת משוואות ( 11-1 ) , ( 11-2 ) -ו בהתאמה . איור 11 . 5 איור 11 . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר