עמוד:81

מהלך הניסוי . 1 כוון את ספק הכוח למתח של , 2 . 2 V וחבר את אחת הנורות להדקי הספק . התרשם מעוצמת האור שהנורה מפיקה . עוצמת האור שהנורה מפיקה היא תוצאה של עוצמת הזרם המרבית המותרת בנורה . . 2 הרכב את מעגל הניסוי לפי המעגל המוצג באיור . 10 . 1 . 3 הפעל את המעגל , ורשום בדוח הניסוי מהי העוצמה היחסית של האור ( חלשה , בינונית , חזקה ) שמפיקה כל אחת מן הנורות ביחס לעוצמה המרבית המותרת של הזרם . השווה בין עוצמות האור שמפיקות שתי הנורות , ורשום מי מהן מאירה בעוצמה רבה יותר . . 4 רשום בדוח הניסוי מהי מידת ההתאמה של עוצמת האור שהנורות מפיקות לעוצמה המחושבת של הזרם העובר דרך הנורה ( שאלת הכנה . ( 2 . 5 הפסק את פעולת המעגל , וחבר את המקור E אל המעגל בקוטביות הפוכה . . 6 הפעל את המעגל , וצפה בעוצמת האור שהנורות מפיקות כעת . השווה את עוצמת האור לעוצמה הצפויה של הזרם , על-פי עוצמת הזרם שקיבלת בחישוב שעשית בשאלת ההכנה . 2 רשום בדוח הניסוי את מידת ההתאמה בין עוצמת הזרם לעוצמת האור . . 7 החלף את הנורה במנועים חשמליים , על-פי איור . 10 . 3 הפעל את המעגל , וקבע , בעזרת מגע אצבע בצירי המנועים , את כיוון הסיבוב של המנועים . הפסק את פעולת המעגל , הפוך את קוטביות החיבור של המקור E במעגל , הפעל שוב המעגל , ובדוק 2 שוב את כיוון הסיבוב של המנועים לאחר השינוי . רשום בדוח הניסוי מה מצאת . אין להסיק מהחלפת הנוריות במנועים , שהייצוג החשמלי של המנועים זהה לזה של הנורות . הסעיף הזה נועד להמחיש את השפעת השינוי של קוטביות המקור על כיוון הזרם במעגל ועל הבדיקה של כיוון הזרם באמצעות כיוון הסיבוב של מנוע חשמלי לזרם-ישר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר