עמוד:79

במהלך הניסוי נבצע שינויים במעגל , כאשר מנוע לזרם ישר מחובר למעגל חשמלי וכיוון הסיבוב שלו השתנה כתוצאה משינויים במעגל , נוכל להסיק שכיוון הזרם בחוג המעגל שבו המנוע מותקן גרם לשינוי של כיוון הסיבוב . מטרות הניסוי . 1 מדידה איכותית של עוצמת זרם וכיוונו באמצעות מדידה של עוצמת האור שמפיקות נורות ושינוי כיוון הסיבוב של מנוע . . 2 בדיקת ההשפעה של שינוי הקוטביות של מקור מתח על עוצמת הזרם במעגל ועל כיוון הזרם במעגל . משן הניסוי שני שיעורים . שאלות הכנה . 1 חשב את התנגדות הנורות במעגל שבאיור , 10 . 1 על-פי הערכים הנקובים . . 2 הצב במשוואות ( 10-1 ) ( 10-2 ) -ו את ערכי ההתנגדויות שחישבת , את ערכי ההתנגדות של הנגדים במעגל ואתמתחי המקורות , ופתור את המשוואות כדי למצוא את ערכי הזרמים בנורות . . 3 חשב את הזרמים בנורות כאשר המקור E מחובר בקוטביות הפוכה , כמתואר באיור . 10 . 2 לשם כך עליך לפתור מחדש את המשוואות ( 10-1 ) ( 10-2 ) -ו לאחר שתשנה במשוואה ( 10-2 ) את כיוון המקור . E 2 על סמך הפתרון שקיבלת , האם כיוון הזרם בנורה ? runvm L 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר