עמוד:78

באיור סומנו שני זרמי חוגים : cm / , הזרם ן 1 זורם בחוג הסגור השמאלי , והזרם 1 זורם בחוג הסגור הימני . על הנגדים והנורות שבמעגל יופיעו מפלי מתח , שכיווניהם ייקבעו בהתאם לכיוון הזרם בחוג . בנורה '' L זורמים" שני זרמי החוגים , לכן מופיעים עליה שני מתחים u [^ - מזרם החוג 2 השמאלי , ו- u / f מזרם החוג הימני . מחוק המתחים של קירכהוף נובע כי בחוג השמאלי ו ובחוג הימני על-פי חוק אום , אפשר לבטא את מתחי הנגדים והנורות באמצעות הזרמים 1 ) ו- , 1 וההתנגדויות המתאימות . לאחר ההצבה של ערכי ההתנגדויות ומתחי המקורות , אפשר לרשום שתי משוואות , עם שני נעלמים שהם זרמי החוגים . הפתרונות של שתי המשוואות האלה הם הערכים של זרמי החוגים . אפשר להעריך את עוצמת הזרם במעגל שמותקנות בו נורות על-פי עוצמת האור של הנורות . כאשר הזרם הזורם בנורה גבוה , עוצמת האור תהיה גבוהה . כאשר עוצמת האור שהנורה מפיקה היא נמוכה , גם עוצמת הזרם הזורם דרך הנורה נמוכה . איור 10 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר