עמוד:74

באיור סומנו שני זרמי חוגים ו cni 1 ; הזרם 1 , זורם בחוג הסגור , ABGFA והזרם 12 זורם בחוג הסגור . BCDGB ליד הנגדים סומנו המתחים עליהם . כיווני המתחים נקבעו בהתאם לכיוון זרם החוג המתאים . בנגד R 2 "זורמים" שני זרמי חוגים , ולפיכך מסומנים עליו שני ( 2 ) ( 1 ) ( Z 2 ) ז מתחים U " ו- ' " . U U מסמל את המתח על הנגד , R 2 הנובע מן הזרם , 1 ו- U' , "' 1 2 2 2 מסמל את המתח על הנגד , R הנובע מן הזרם . 1 על-פי חוק המתחים של קירכהוף , ידוע כי בחוג ABGFA נקבל : ( 9-1 ) E j -l ^ -U ^ + U ^ O ובחוג BCDGB נקבל ו r ( 2 ) ]) על-פי חוק אום , אפשר לבטא את המתחים , U -1 u 3 U ^ U 2 U באמצעות הזרמים ' ' ' 1 ! ו- 1 וההתנגדויות המתאימות . לאחר סידור וכינוס איברים , מתקבלות שתי משוואות עבור שני הנעלמים 1 , ו- : 1 ( 9-3 ) E = I , ( R + R ) -L R 2 ( 9-4 ) E =-I R 2 + I ( R + R + R ) אייר 9 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר