עמוד:73

ניסוי 9 שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים חשמליים ביצוע בהדמיה עד כה למדנו לפתור מעגלים הכוללים מקור מתח יחיד . עשינו זאת על-ידי כך שזיהינו חיבורים בטור ובמקביל , ומצאנו את ההתנגדות השקולה של כל חיבור . כדי לפתור מעגלים הכוללים כמה מקורות מתח וכמה חוגים , נצטרך להשתמש בשיטות אחרות לפתרון מעגלים . שתיים מן השיטות המקובלות לפתרון מעגלים מורכבים הן שיטת תבנין ושיטת זרמי החוגים . בניסוי שלפנינו נתרגל את שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים חשמליים בעזרת תוכנת הדמיה . רקע עיוני שיטת זרמי החוגים בשיטת זרמי החוגים מחלקים את המעגל החשמלי לכמה חוגים , ולכל חוג משייכים זרם מסוים ( זרם החוג . ( באיור 9 . 1 מוצג מעגל המחולק לשני חוגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר