עמוד:72

. 4 כבה את ספק הכוח , וחבר את הרב-מודד כמד-זרם למדידת הזרם בנגד R , הפעל את הספק , מדוד את הזרם , ורשום את התוצאה במקום המתאים בטבלה . 8 . 1 . 5 חזור על התהליך של מדידת הזרם בכל אחד מן הנגדים במעגל הניסוי , ורשום את התוצאות במקומות המתאימים בטבלה . 8 . 1 . 6 הפסק את פעולת המעגל , והחזר את חיבורי המעגל לקדמותם , על-פי איור . 8 . 3 חבר את מד-ההספק למעגל למדידת ההספק של מקור המתח , הפעל את ספק הכוח , ומדוד את הספק המקור . רשום את תוצאת המדידה במקום המתאים בטבלה . עיבוד התוצאות השווה בין התוצאות שהתקבלו מן המדידות שביצעת עם התוצאות שקיבלת על-ידי חישוב . האם מתקיים מאזן הספקים במעגל הניסוי ? שאלת סיכום מגדילים את מתח המקור פי . 2 מגדילים את ההתנגדות של כל הנגדים במעגל פי . 2 א . האם מאזן ההספקים יתקיים בכל אחד מהמקרים האלה ? ב . באיזה מן המקרים האלה , ההספק במצב החדש יהיה שונה מן ההספק במצב המקורי ? האס זה סותר את "חוק מאזן ? "ההספקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר