עמוד:71

ושימת ציוד 3 נגדים 200 / 2 / JVVJ 2 נגדים בני 100 £ 2 / 1 \ ¥ ספק כוח מיוצב רב-מודד מד-הספק מהלך הניסוי . 1 בנה את מעגל הניסוי על-פי איור . 8 . 3 . 2 אפס את מתח המוצא של ספק הכוח לפני הפעלתו , הפעל את ספק הכוח , וכוון בזהירות את המתח של ספק הכוח למתח הדרוש . . 3 מדוד את המתחים של הנגדים , בעזרת הרב-מודד כמד-מתח , ורשום את תוצאות המדידה בדוח הניסוי , במקום המתאים בטבלה . 8 . 1 טבלה 8 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר