עמוד:69

מדי ההספק שתשתמשו בהם במעבדת בית-הספר יכולים להיראות אחרת , אבל אופן החיבור שלהם , ואופן הפעלתם - דומים . למד-הספק ארבעה הדקים - שניים המיועדים לחיבור אל הרכיב הנבדק , ושניים המיועדים לחיבור אל המבואות של הזנת המתח לרכיב . לשם מדידת ההספק של נגד , למשל , יש לנתק את הנגד מחיבוריו אל המעגל , ולחבר אותו אל המבואות המסומנים באיור 8 . 1 כעומס . ( load ) את המבואות של הזנת המתח לנגד יש לחבר לשני המבואות המסומנים באיור 8 . 1 כמקור כוח . ( power source ) מטרות הניסוי . 1 בדיקה של מאזן ההספקים במעגל חשמלי . . 2 מדידת ל ; ספק בעזרת מד-מתח ומד-זרם ובעזרת מד-הספק . משך הניסוי שני שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי נמדוד והספקים במעגל חשמלי הכולל מקור אחד ונגדים . נחשב את ההספק של כל אחד מן הנגדים במעגל : תחילה נמדוד את המתח ואת הזרם בנגד , ולאחר מכן נכפיל את שתי התוצאות שקיבלנו . נחשב את סכום ההספקים של כל הנגדים במעגל , כדי שנוכל להשוותו עם ההספק של מקור המתח של המעגל . נמדוד את הך ! ספק של מקור המתח של המעגל בעזרת מד-הספק , ונבדוק את מאזן הסספקים של המעגל החשמלי על-ידי השוואת ההספק של מקור המתח עם סכום ההספקים של הנגדים . שאלות הכנה באיור 8 . 2 מוצג מעגל חשמלי המורכב מחמישה נגדים , המחוברים בחיבור מעורב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר