עמוד:65

בדיקה של חוק המתחים של קירכהוף . 1 בנה את המעגל המוצג באיור . 7 . 5 . 2 כוון את הרב-מודד לפעול כמד-מתח . בניסוי נשתמש ברב-מודד אחר , ובכל פעם נמדוד את המתח על-פני נגד אחר . . 3 חבר את הרב-מודד למעגל , בכל אחד מן המקומות המסומנים באיור , 7 . 5 בזה אחר זה , ובכל פעם , מדוד את המתח על-פני אחד מן הנגדים ולבסוף את מתח המקור . רשום את תוצאות המדידות בדוח הניסוי , בטבלה . 7 . 1 טבלה 7 . 1 איור : 7 . 4 מקומות החיבור של הרב-מודד למדידת הזרם בכל אחד מן הנגדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר