עמוד:63

באיור 7 . 2 מוצג מעגל חשמלי שיש בו מקור אחד ושלושה נגדים המחוברים בטור . ס מסמן מפל מתח . למשל , U , הוא מפל המתח על הנגד . R , לפי חוק המתחים של קירכהוף מתקיים ! ( 7-2 ) U l + U 2 + 3 = l במעגל שקיימים בו שני חוגים או יותר , חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בעבור כל אחד מן החוגים . מטרית הניסוי . 1 בדיקת הקיום שלחוק הזרמים של קירכהוף : מדידה של הזרמים הנכנסים והזרמים היוצאים בצומת במעגל חשמלי . . 2 בדיקת הקיום של חוק המתחים של קירכהוף : מדידה של המתחים במעגלים חשמליים הכוללים חוג אחד או שני חוגים . משן הניסוי שני שיעורים . רשימת ציוד ספק כוח מיוצב ארבעה נגדים ' . רב-מודד = = 470 Q . / W , R = 1 . 5 Jcl 2 / w Rj = 1 kQ / w ' העקרונות של שיטת הניסוי נבנה את המעגל המוצג באיור , 7 . 3 ונבדוק את קיומם של חוקי קירכהוף על-ידי מדידת הזרמים והמתחים על הנגדים במעגל . במעגל באיור 7 . 3 שני צמתים , , B ^ A ושני חוגים , ( 1 ) . ( 2 ) -ו הזרמים המגיעים לצמתים , B , A והזרמים היוצאים מהם , מסומנים באיור 7 . 3 ב- ן , 1 , 1 , 1 המתחים מסומנים באיור ב- . U , U , u 2 , 11 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר