עמוד:62

הנקודה A באיור 7 . 1 היא צומת במעגל חשמלי . החצים מייצגים זרמים הנכנסים לצומת וזרמים היוצאים ממנו . על -פי חוק קירכהוף לזרמים , מתקיים ! חוק המתחים של קירכהוף חוק המתחים של קירכהוף קובע כי , במעגל שבו כל הנגדים מחוברים בזה אחר זה , הסכום של מפלי המתח על הנגדים שווה למתח המקור ( ראה איור . ( 7 . 2 היות שהנגד "מתנגד" למעבר המטענים דרכו , המקור "משקיע" אנרגיה נוספת . כלומר , מפל המתח על הנגד נוצר כתוצאה מ"איבוד אנרגיה" של המקור כאשר המטענים עוברים בנגד . איור : 7 . 2 סכום מפלי המתח על הצרכנים שווה למתח המקור איור : 7 . 1 סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים היוצאים ממנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר