עמוד:60

ההדק השלילי במד-המתח ובמד-הזרם מסומן בקו שחור עבה בדפנותיהם . . 2 הרכב את המעגל המוצג באיור . 6 . 7 מכשירי המדידה המופיעים באיור מחוברים לצורך הדגמת אופן החיבור בלבד . מד-המתח באיור 6 . 7 מחובר למדידת המתח של מקור המתח במעגל , ומד-הזרם מחובר למדידת הזרם בנגד . R , . 3 הפעל את ההדמיה , ומדוד את מפל המתח על פני כל אחד מן הנגדים ואת הזרם הזורם בכל נגד . רשום תוצאות המדידה בטבלה 6 . 1 בדוח הניסוי . עיבוד התוצאות השווה בין תוצאות החישובים לתוצאות המדידות שרשמת בטבלה . 6 . 1 מהן מסקנותיך ? איור : 6 . 7 חיבור מד-מתח ומד-זרם אל מעגל חשמלי איור : 6 . 6 חלון המחוונים ובו מד-המתח ומד-הזרם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר