עמוד:56

תחילה נחשב , באמצעות המשוואה , ( 6-1 ) את ההתנגדות השקולה של הנגדים R ו- ^ 5 3 המחוברים ביניהם בחיבור מקבילי : באיור 6 . 2 מוצג מעגל הניסוי לאחר שהנגדים ^ mn R -1 R בנגד השקול להם , . R 35 5 3 באיור לא צוינה ההתנגדות של הנגד השקול . בהמשך הניסוי יהיה עליך לחשב אותה . במעגל המוצג באיור 6 . 2 כל הנגדים מחוברים זה לזה בחיבור טורי . נחשב את ההתנגדות השקולה של המעגל הזה , , R בעזרת משוואה 16-2 eq אם נציב את המשוואה , ( 6-1 ) שבאמצעותה חישבנו את ההתנגדות השקולה של הנגדים R , R -1 במשוואה , ( 6-2 ) נקבל את המשוואה , ( 6-3 ) שבאמצעותה נחשב את ההתנגדות 5 השקולה של מעגל הניסוי כולו , מבוטאת בערכי ההתנגדות של הנגדים שבמעגל המקורי ( המעגל המוצג באיור . ( 6 . 1 חישוב המתחים על הנגדים והזרמים ננגדים כמעגל מעורנ כאשר ההתנגדות השקולה של המעגל , , R eq ידועה , אפשר לחשב את הזרם הכולל , , I eq של המעגל . עושים זאת באמצעות המשוואה ( 6-4 ) ו איור : 6 . 2 מעגל הניסוי לאחר שהנגדים ^ mnR -1 R בנגד שקול 5 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר