עמוד:53

. 2 הגדל את התצוגה של הרב-מודז : הצב את מצביע העכבר על צלמית הרב-מודד , , ולחץ לחיצה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר ( ראה איור . ( 5 . 3 . 3 הרב-מודד ( Multimeter ) מודד מתח , זרם והתנגדות . כדי להשתמש ברב-מודד כמד התנגדות , לחץ על הלחצן . £ 1 . 4 הפעל את הרב-מודד כמד התנגדות , וחבר אותו למעגל , על-פי הדוגמה באיור . 5 . 4 . 5 הרכב בתוכנת ההדמיה מעגל טורי , שיהיה מורכב מארבעה נגדים שהתנגדותם כהתנגדות הנגדים הממשיים בניסוי . . 6 חבר את הרב-מודד שבתוכנה למעגל הטורי , מדוד את ההתנגדות השקולה של ארבעת הנגדים , ורשום אותה בטבלה . 5 . 2 איור : 5 . 3 הרב-מודד בתוכנת ההדמיה איור : 5 . 4 דוגמה לחיבור הרב-מודד כמד-התנגדות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר