עמוד:51

A חשב את ההתנגדות השקולה של ארבעת הנגדים הנתונים , על-פי ערכם הנקוב , בחיבור טורי . רשום את תוצאת המדידה בדוח הניסוי , בטבלה . 5 . 1 . 5 חבר בטור את ארבעת הנגדים במעגל המוצג באיור . 5 . 1 חבר למעגל את הרב-מודד המחובר בטור לנגדים , כמד-זרם . חבר למעגל במקביל את הרב-מודד האחר , המודד את המתח השקול של ארבעת הנגדים . כוון את המתח בספק הכוח . 10 v ^ איור 5 . 1 אי : שימוש ברב-מודד כמד-זרם ומד-מתח טבלה 5 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר