עמוד:50

הערכת משך הניסוי שני שיעורים . שאלת הכנה נתונים ארבעה נגדים , שהתנגדויותיהם : . 4 . 7 kil , 3 . 3 M 2 , 2 . 2 k £ 2 , i kQ חשב את ההתנגדות השקולה של הנגדים כאשר הם מחוברים בחיבור טורי , וכאשר הם מחוברים בחיבור מקבילי . רשימת ציוד ספק כוח שני רב-מודדים ארבעה נגדים שהתנגדויותיהם בין 1 £ 12 5 \ £ 1-ל ( הספק הנגדים ( 1 / 2 W מהלך הניסוי . 1 בניסוי ממשי . 1 העתק לדוח הניסוי את הטבלה , 5 . 1 זהה את ההתנגדות של כל אחד מן הנגדים , ורשום את ההתנגדויות בטבלה . . 2 כוון את הרב-מודד , וחבר אליו , בזה אחר זה , כל אחד מן הנגדים . מדוד את התנגדות הנגדים , ורשום את תוצאות המדידה בטבלה 5 . 1 בדוח הניסוי . . 3 רשום בעמודה המתאימה בטבלה את מידת הסטייה של ההתנגדות המדודה מן ההתנגדות הנקובה , וציין בעמודה שלידה אם הסטייה שנמדדה היא בתחום הסטייה המותרת שהיצרן קבע . לדוגמה : נתון נגד שערכו הנקוב . 1000 0 אחוז הדיוק הנקוב על הנגד הוא . 5 % הסטייה המרבית המותרת לנגד הזה היא 5 % מערכו הנקוב , כלומר . 50 £ 1 אס ההתנגדות הנמדדת תהיה בין הערכים , 1050 12 950 £ 2 מידת הסטייה תהיה בתחום המותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר