עמוד:48

. 7 הצב נגד מאונך מימין למד הזרם . . 8 הצב מד מתח , _ £ _ ! , ( voltmeter ) מימין לנגד . שים לב ! הקו העבה , המופיע ליד הדקי החיבור של מד הזרם ומד המתח , מסמן את ההדק השלילי . . 9 חבר את הרכיבים וצור מהם את המעגל המתואר באיור . 4 . 5 . 10 שמור את המעגל שבנית בשם : EXP 1 פתח את התפריט File בשורת התפריטים העליונה , ובחר בפריט Save as . 11 "הרץ" את ההדמיה ו זהה את מפסק המערכת , , EQI בקצה הימני העליון של חלון התוכנה , והעבר אותו למצב . ( On ) 1 בתחתית חלון התוכנה יופעל שעון המודד את משך הביצוע ההדמיה . . 12 כאשר הקריאה במודדים תתייצב , אחרי כמה שניות של הפעלה , רשום בדוח הניסוי את הקריאות במד המתח ובמד הזרם , וחשב את התנגדות הנגד , על-פי חוק אום . השווה את ההתנגדות שחישבת לזו שרשומה ליד הנגד במעגל . . 13 להפסקת ההדמיה , העבר את המפסק למצב . ( Off ) 0 איור : 4 . 7 הסרגל - Indicators סרגל המחוונים של תוכנת ההדמיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר