עמוד:46

חיבור רכיבים . 1 הצב נגד אחד באמצע משטח העבודה . . 2 הצב נגד נוסף על משטח העבודה , גרור אותו לפינה הימנית העליונה של משטח העבודה , וסובב אותו . 90 ° -ב מיקום הנגדים מוצג באיור . 4 . 4 סגור את החלון Basic . 3 הצב את מצביע העכבר על הקצה התחתון של הנגד הימני ( המאונך ) - בקצה החץ של המצביע תופיע נקודה שחורה מודגשת . לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר , בלי להרפות , והזז את העכבר שמאלה : מתח את הקו שנוצר עד הקצה הימני של הנגד התחתון ( האופקי , ( עד שתופיע נקודה שחורה מודגשת במקום החיבור . הרפה מן העכבר : בין הנגדים ייווצר קו חיבור בזווית ישרה - ראה איור . 4 . 4 אפשר לחבר בין הנגדים בצורות חיבור שונות , למשל בחיבור ישר , ואין הכרח שזווית החיבור תהיה . 90 ° הרכבת מעגל פשוט ; ספק כוח ונגד עומס . 1 פתח משטח עבודה חדש : פתח את התפריט File בשורת התפריטים העליונה , ובחר בפריט . New בנה את המעגל המתואר באיור , 4 . 5 על-פי ההנחיות שבהמשך . איור : 4 . 4 חיבור נגדים על משטח העבודה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר