עמוד:45

אל מרכז משטח העבודה . הרפה מן העכבר : במרכז משטח העבודה יוצג נגד , שהתנגדותו - 1 ^ ראה איור . 4 . 3 . 3 הצב את מצביע העכבר על הנגד שעל משטח העבודה , לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר , בלי להרפות , וגרור את הנגד לצד השמאלי של משטח העבודה . . 4 הצב את מצביע העכבר על הנגד , ולחץ על הלחצן הימני של העכבר . בתפריט שייפתח , בחר Rotate ( סיבוב . ( 90 ° -ב . 5 הצב את מצביע העכבר על הנגד , ולחץ לחיצה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר . בתפריט שייפתח cr עבור למחיצה , Value שבה אפשר לבחור את התנגדות הרכיב , ושנה את ערכו של הנגד , 10 MQ ^ ולחץ על הלחצן OK לאישור הפעולה . ב . עבור למחיצה , Label שבה אפשר לקבוע את הסימון לרכיב , הקלד , R 1 ולחץ על הלחצן OK לאישור הפעולה . . 6 הצב את מצביע העכבר על הנגד , ולחץ על הלחצן הימני של העכבר . בתפריט שייפתח בחר , Delete למחיקת הרכיב . בחלון שייפתח , לחץ על הלחצן OK לאישור הפעולה . איור : 4 . 3 הנגד על משטח העבודה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר