עמוד:44

פעולות עם רכיבים על משטח העגתה של התוכנה . 1 הצב את מצביע העכבר על הצלמית -Wv הנמצאת בשורה התחתונה של הצלמיות שמעל משטח העבודה של התוכנה ( ראה איור , ( 4 . 1 ולחץ על הכפתור השמאלי של העכבר . על-פני המסך ייפתח סרגל צלמיות שכותרתו , Basic ובו שתי שותת של צלמיות המייצגות רכיבים חשמליים בסיסיים ( ראה איור . ( 4 . 2 . 2 הצב את מצביע העכבר על צלמית הנגד £ J בשורה העלי ונה של הצלמיות בחלון שנפרש , לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר , ובלי להרפות ממנו גרור את הצלמית איור : 4 . 2 הסרגל - Basic סרגל הרכיבים הבסיסי של תוכנת ההדמיה איור : 4 . 1 משטח העבודה של התוכנה EWB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר