עמוד:41

ב . האם אופיין ההתנגדות של הדיודה כאשר היא מחוברת במקדם קדמי סימטרי לאופיין ההתנגדות שלה כאשר היא מחוברת במקדם אחורי ? הסבר את התוצאה שקיבלת . . 6 א . סרטט על-פני מערכת צירים נוספת את אופיין ההתנגדות של הנגד תלוי-האור , כאשר הוא מחובר בחיבור קדמי וכאשר הוא מחובר בחיבור אחורי , וחשב את התנגדות הנגד . ב . האם ההיפוך של קוטביות המתח בהדקים של הנגד תלוי-האור משפיעה על ההתנגדות שלו ? שאלת סיכום הסבר מדוע ההתנגדות של הנורה גדלה עם עליית המתח המחובר להדקיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר