עמוד:39

. 9 הפוך את כיוון החיבור של הנורה , וחזור ובצע את המדידות על-פי ערכי המתח הרשומים בטבלה . 3 . 2 . 10 החלף את נורת הלהט שבמעגל הניסוי בדיודה : חבר את ההדק הקרוב לצד המסומן בפס של הדיודה אל ההדק השלילי של מקור המתח . החיבור הזה נקרא חיבור במקדם קדמי . כוון את תחום המדידה של מד המתח למדידה של , 2 V ואת תחום המדידה של מד הזרם כוון למדידת זרם של . 200 mA . 11 שנה את המתח במקור המתח , ומדוד את המתחים בדיודה בעוצמות הזרם בדיודה הרשומות בטבלה , 3 . 3 החל בעוצמת זרם של . 0 . 3 mA העתק את הטבלה לדוח הניסוי ורשום בה את ערכי המתח שתמדוד בכל עוצמת זרם . . 12 כוון את המתח במקור המתח / -ל י , 0 והפוך את כיוון החיבור של הדיודה : חבר את ההדק הקרוב לצד המסומן בפס של הדיודה אל ההדק החיובי של מקור המתח . החיבור הזה נקרא חיבור במקדם אחורי . שנה את המתח במקור המתח , ומדוד את המתח בדיודה בעוצמות הזרם בדיודה הרשומות בטבלה , 3 . 4 החל בעוצמת זרם של . 0 . 3 mA העתק את הטבלה לדוח הניסוי ורשום בה את ערכי המתח שתמדוד בכל עוצמת זרם . . 13 החלף את הדיודה שבמעגל הניסוי בנגד תלוי-אור , ( LDR ) וכוון את מד הזרם למדידת זרם מרבי של . 20 mA שנה את המתח במקור המתח , ומדוד את עוצמת הזרם בנגד תלויהאור כאשר הערכים של המתח בנגד הם אלה הרשומים בטבלה . 3 . 4 העתק את הטבלה לדוח הניסוי ורשום בה את ערכי הזרם שתמדוד בכל ערך מתח . במהלך הניסוי , הקפד שעוצמת האור המוטל על הנגד תהיה קבועה , ומנע תזוזה של הנגד . טבלה 3 . 3 טבלה 3 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר