עמוד:38

מהלד הניסוי . 1 בנה את המעגל המוצג באיור , 3 . 2 כאשר . R = 100 Q 1 r = 50 Q . 2 כוון את מקור המתח לאספקת מתח שיגרום למתח של IV בנגד , R ומדוד את הזרם הזורם בנגד R זכור לכוון את תחום המדידה במכשירי המדידה כדי להבטיח דיוק מרבי של המדידה . . 3 העתק את הטבלה 3 . 1 לדוח הניסוי , ורשום בה את תוצאות המדידות . A הגדל את המתח במקור המתח באופן שיגדיל את המתח בנגד R עד מתח של 6 V במרווחים של , IV ומדוד את הזרם הזורם בנגד R בכל מצב . רשום את תוצאות המדידה בטבלה 3 . 1 בדוח הניסוי . . 5 נתק את הנגד מן המעגל , והחלף את כיוון החיבור של הדקיו , חבר אותו שוב למעגל , וחזור ובצע את הפעולות בסעיפים 2 עד A . 6 החלף את הנגד R בנגד שהתנגדותו , 220 12 ובצע שוב את הפעולות בסעיפים . 5-2 . 7 החלף את הנגד R בנגד שהתנגדותו , 330 12 ובצע שוב את הפעולות בסעיפים . 5-2 . 8 החלף את הנגד R שבמעגל הניסוי בנורת להט , וכוון את מד הזרם למדידת זרם מרבי של . 200 mA שנה את המתח במקור המתח , ומדוד את עוצמת הזרם בנורה כאשר הערכים של המתח בנורה הם אלה הרשומים בטבלה . 3 . 2 העתק את הטבלה לדוח הניסוי ורשום בה את ערכי הזרם שתמדוד בכל ערך מתח . שים לב ! תחום המתחים מגיע עכשיו . \ 2 \ -ל טבלה 3 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר