עמוד:36

רכיב שאופיין ההתנגדות שלו אינו קו ישר , נקרא רכיב לא-ליניארי . דיודה , נורה ונגד תלוי-אור ( LDR ) הם רכיבים לא-לינאריים . בניסוי נחקור את אופייני ההתנגדות שלהם . מטרות הניסוי . 1 חקירת אופיין התנגדות של נגד פחם . . 2 בדיקת ההשפעה של שינוי קוטביות המתח המחובר לנגד על אופיין ההתנגדות . . 3 חקירת אופייני ההתנגדות של נורת להט , דיודה ונגד תלוי-אור . ( LDR ) . 4 בדיקת ההשפעה של שינוי קוטביות המתח המחובר לנורת להט , לדיודה ולנגד תלוי-אור על אופיין ההתנגדות של כל אחד מהם . משן הניסוי שלושה שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי באיור 3 . 2 מתואר מעגל הניסוי . בכל מדידה יש לשנות את מתח המקור E ולמדוד את הזרם ברכיב ואת המתח בין הדקי הרכיב . תפקיד הנגד r ( שהתנגדותו , ( 50 Q המופיע באיור , 3 . 2 הוא להגביל את הזרם במעגל , כדי למנוע נזק לרכיבים שבמעגל . המעגל המתואר באיור ישמש לבדיקת אופיין ההתנגדות של הנגד R כדי למדוד את המתח ואת הזרם ברכיבים האחרים שנבדוק בניסוי ( נורה , דיודה ונגד תלוי-אור , ( נחבר אותם למעגל שבאיור 3 . 2 במקום הנגד . R איור : 3 . 2 מעגל הניסוי לבדיקת אופייני התנגדות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר