עמוד:34

עיבוד התוצאות . 1 בטבלה , 2 . 1 השווה בין הערכים המסומנים של התנגדות הנגדים ובין הערכים שמדדת , ובדוק אם הערכים שמדדת הם בתחום של הדיוק הנקוב על- ידי היצרן . סמן V בעמודה המתאימה אם התנגדות הנגד מתאימה לסבולת הנקובה . . 2 על-פי התוצאות שרשמת בטבלה , 2 . 2 מצא את הקשר המתמטי בין ההתנגדויות R , R , R AB של הפוטנציומטר . . 3 בטבלה , 2 . 3 השווה בין ערכי ההתנגדות של הדקדה שחישבת על-פי חוק אום ובין הערכים הנקובים . סמן V בעמודה המתאימה אם ההתנגדות שחישבת מתאימה לערך הנקוב . הנח שמידת הדיוק של הנגדים בדקדה היא . ± 10 % טבלה 2 . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר