עמוד:33

מדידת ההתנגדות של דקדה בשתי שיטות . 1 העבר את הרב-מודד למצב של מדידת התנגדות בתחום של . 20 A / 2 . 2 חבר את הרב-מודד להדקים של דקדת הנגדים . . 3 כוון את הדקדה להתנגדויות האלה . 15 kn , l 0 k £ 2 , 5 k £ 2 , 1 kn : מדוד את התנגדות הדקדה בכל מצב , באמצעות הרב-מודד . רשום את ערך ההתנגדות הרשומה של הדקדה , ליד כל ערך מדוד . את תוצאות המדידות בטבלה . 2 . 3 . 4 נתק את הרב-מודד מן הדקדה , וחבר את הדקדה אל ספק מתח , שמכוון לספק מתח של . 5 V כוון את הדקדה להתנגדות של . 1 kQ . חבר את הרב-מודד למעגל כמד-זרם , וכוון אותו לתחום המדידה המתאים . מדוד את הזרם , וחשב את ההתנגדות של הדקדה על-פי חוק אום . . 5 כוון את הדקדה לכל אחת מן ההתנגדויות המצוינות בסעיף , 3 ובעבור כל התנגדות , מדוד את הזרם וחשב את ההתנגדות על-פי חוק אום . רשום את תוצאות המדידות והחישובים בטבלה . 2 . 3 איור : 2 . 16 דקדת נגדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר