עמוד:32

מדידת ההתנגדות של פוטנציומטר ושל ראוסטט . 1 זהה את הדקי הפוטנציומטר , בעזרת איור . 2 . 6 . 2 הזז את הזחלן B של הפוטנציומטר לכיוון ההדק C שלו , עד הסוף . השתמש ברב-מודד כדי למדוד את ההתנגדויות האלה ; ( R ) B-b A / * ( R ) C ^ B / v - BC ( R ) CX > A 1 > 1 AC העתק את הטבלה 2 . 2 לדוח הניסוי , ורשום בה את תוצאות המדידות . . 2 הזז את הזחלן B של הפוטנציומטר לנקודה שבאמצע המרחק בין , 0 .- ^ A וחזור על המדידות המצוינות בסעיף . 1 רשום את תוצאות המדידות בטבלה . 2 . 2 . 3 הזז את הזחלן B של הפוטנציומטר לכיוון הדק , A עד הסוף , וחזור על המדידות המצוינות בסעיף . 1 רשום את תוצאות המדידות בטבלה . 2 . 2 . 4 מדוד את התנגדות הראוסטט , כאשר הזחלן נמצא בקצה האחד וכאשר הזחלן נמצא בקצה האחר . רשום את תוצאות המדידות בדוח הניסוי . טבלה 2 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר