עמוד:30

מטרות הניסוי . 1 הכרת נגדים מסוגים שונים . 2 שימוש בקוד סימון של נגדים . 3 לימוד השימוש בפוטנציומטר וראוסטט . 4 מדידת ההתנגדות של נגדים בשתי שיטות משך הניסוי שלושה שיעורים . העקרונות של שיטת הניסוי במהלך הניסוי נכיר נגדים מסוגים שונים , נזהה את ההתנגדויות של הנגדים על-פי הקוד המצוין עליהם , נמדוד התנגדויות של נגדים והתנגדויות משתנות של ראוסטט ופוטנציומטר בעזרת רב-מודד , המשמש כמד-התנגדות , ונשווה את תוצאות המדידה בעזרת מד-התנגדות , לתוצאות החישוב המבוסס על ערכים נמדדים של מתח וזרם . שאלות הכנה . 1 חשב את ההתנגדות של הנגד המוצג באיור . 2 . 14 . 2 רשום את צבעי הפסים ( משמאל לימין ) של נגד שההתנגדות שלו היא 1 W ± 5 % בשיטה של ארבעה פסי סימון . איור 2 . 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר