עמוד:28

דוגמה ; 2 . 2 נגד המסומן בחמישה פסי צנע באיור 2 . 13 מוצג נגד המסומן בחמישה פסי צבע . צבעו של הפס השמאלי הוא כתום , שערכו המספרי על-פי הטבלה שבאיור 2 . 11 הוא ; 3 צבעו של הפס השני משמאל הוא אפור , שערכו המספרי על-פי הטבלה שבאיור 2 . 11 הוא : 8 צבעו של הפס השלישי משמאל הוא שחור , שערכו המספרי על-פי הטבלה שבאיור 2 . 11 הוא 110 המספר הבסיסי הוא אפוא . 380 צבעו של הפס הרביעי משמאל הוא כסף , שערכו על-פי הטבלה שבאיור 2 . 11 הוא ) 0 . 01 . ( 10 לכן יש להכפיל את המספר 380 , 0 . 01-ב ומכאן שהתנגדות הנגד המוצג באיור 2 . 13 היא . 3 . 8 Q . צבעו של פס הצבע הימני המסומן על הנגד המוצג באיור 2 . 13 הוא זהב , המייצג על-פי הטבלה שבאיור 2 . 11 דיוק של , ± 5 % לכן ההתנגדות של הנגד המוצג באיור 2 . 13 היא ± 5 % ם , 3 . 8 ומכאן שערך ההתנגדות של הנגד הזה יכול לנוע בין 3 . 61 12 ובין . 3 . 99 12 איור : 2 . 13 נגד המסומן בקוד של חמישה פסי צבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר