עמוד:25

שלושת פסי הצבע השמאליים מסמנים את ערך ההתנגדות של הנגד , ופס הצבע הימני מסמן את מידת הדיוק של הנגד , באחוזים . מחשבים את ערן ההתנגדות של הנגד כן ! שני פסי הצבע השמאליים מסמנים את שתי הספרות השמאליות של ערך ההתנגדות , בהתאמה ; פס הצבע השלישי משמאל מציין את המכפיל בחזקה של 10 שבו יש להכפיל את הערך שמציינות שתי הספרות שמשמאל . הערך המספרי של כל צבע מוצג באיור . 2 . 11 סימון באמצעות חמישה פסי צבע באיור 2 . 10 מוצג נגד המסומן בחמישה פסי צבע . ארבעת פסי הצבע השמאליים מסמנים את ערך ההתנגדות של הנגד , ופס הצבע הימני מסמן את מידת הדיוק של הנגד , באחוזים . מחשבים את ערן ההתנגדות של הנגד כן : שלושת פסי הצבע השמאליים מסמנים את שלוש הספרות השמאליות של ערך ההתנגדות , בהתאמה 1 פס הצבע הרביעי משמאל מציין את המכפיל בחזקה של 10 שבו יש להכפיל את הערך שמציינות שלוש הספרות שמשמאל . הערך המספרי של כל צבע מוצג באיור . 2 . 11 איור 2 . 10 י נגד מסומן בקוד של חמישה פסי צבע איור 12 . 9 נגד מסומן בקוד של ארבעה פסי צבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר