עמוד:22

באיור 2 . 5 מוצגים שני אופני אריזה של נגדים במערך נגדים . במערך המוצג באיור 2 . 6 אי יש לנגדים הדק משותף , ואילו הנגדים במערך המסורטט באיור 2 . 6 ב' הם נגדים מבודדים , ואין קשר ביניהם . אפשר לראות שמספר הנגדים במערך שבאיור 2 . 6 א' גדול ממספר הנגדים במערך שבאיור 2 . 6 . 'ב מערכי נגדים שימושיים מאוד במעגלים אלקטרוניים . יתרונם , יחסית לנגדים אחרים הוא גודלם הקטן , המאפשר לחבר מספר רב של נגדים על-פני שטח קטן . ההקטנה של שטח המעגל האלקטרוני מאפשרת להקטין את המכשיר שהמעגל האלקטרוני מותקן בו . נגדים משתנים הנגדים שהוצגו עד כה הם נגדים קבועים , שערך ההתנגדות שלהם נקבע בזמן הייצור . קיימים גם נגדים משתנים , נגדים שאפשר לשנות את ערך ההתנגדות שלהם בעת השימוש בהם . כאשר יש צורך לשנות את ההתנגדות בזמן שהמעגל פועל , אפשר להשתמש בפוטנציומטר או בראוסטט - שניהם נגדים משתנים . פוטנציומטר הוא התקן בעל שלושה הדקים : שניים קבועים ואחד נייד . באיור 2 . 6 מוצגים תיאור סכמתי ותיאור פיזי של פוטנציומטר . כדי לשנות את ההתנגדות של הפוטנציומטר , מזיזים את הזחלן , A וכתוצאה מזה משתנה ההתנגדות בין ההדקים CM A ובין ההדקים . B- ) A איור 2 . 5 י אופני אריזה שונים של הנגדים במערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר