עמוד:19

ניסוי 2 סוגי נגדים ; הכרת קודי סימון של נגדים ; שיטות מדידה של התנגדות לתילים המוליכים את האנרגיה החשמלית מתחנת-הכוח אל הבתים והמפעלים ברחבי הארץ יש התנגדות חשמלית , הגורמת לבזבוז של אנרגיה . כדי להקטין את בזבוז האנרגיה , חברת החשמל משתמשת , בין השאר , במוליכי חשמל בעלי התנגדות נמוכה ביותר . לעומת זאת , במכשירים חשמליים רבים , התנגדות היא דבר הכרחי . בתנורים ובדודים חשמליים , למשל , יש גוף חימום . עם חיבור התנור , או הדוד , למתח חשמלי , נוצר בגוף החימום החום הדרוש לחימום . בניסוי שאנחנו עומדים לערוך נכיר סוגים שונים של נגדים , וביניהם גם שני סוגים של נגדים משתנים , ונלמד לזהות תכונות של נגדים . בסוף הניסוי נלמד שתי שיטות למדידת התנגדות . איור : 2 . 1 חתך של דוד חימום חשמלי עם גוף חימום בעל התנגדות חשמלית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר