עמוד:18

. 22 שנה את מתחי הספק למתחים המופיעים בטבלה , 1 . 2 בזה אחר זה , מדוד את המתח על פני נורה א' ועל פני נורה ב' בכל אחד מן המתחים , ורשום את התוצאות בטבלה . שים לב ! בצע את מדידת המתח על פני כל נורה בנפרד . בין מדידת המתח על פני נורה א' ומדידת המתח על פני נורה , 'ב כבה את מתג ההפעלה של ספק הכוח , נתק את הרב-מודד מן החיבור המתאים למדידת המתח על פני נורה , 'א וחבר אותו לחיבור המתאים למדידת המתח על פני נורה בי . חזור על התהליך של העברת הרב-מודד מנורה לנורה בכל פעם שתשנה את המתח בספק . . 23 הסבר את הקשר בין המתח על פני הנורה ובין עוצמת האור שהנורה מפיקה . שאלת סיכום המתח שיש לספק לנורות בניסוי , על-פי הערך הרשום עליהן , הוא . 12 V במהלך הניסוי כיוונת את ספק הכוח למתח של . 12 V הסבר מדוע עוצמת האור של הנורות לא הייתה מרבית , אף-על-פי שהמתח בספק הכוח היה . 12 V

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר