עמוד:15

. 9 נתק את הרב-מודד מן הספק , וכוון אותו למדידה של זרם ישר בתחום של מאות מילי אמפר . . 10 כוון את דקדת הנגדים להתנגדות של , 50 Q . ובנה את המעגל שבאיור . 1 . 7 . 11 כוון את המתח בספק הכוח , 3 \ -ל וקרא את ערך הזרם ברב-מודד . . 12 ערוך טבלה כדוגמת טבלה , 1 . 1 ורשום בה , במקום המתאים , את ערך הזרם ברב-מודד . . 13 כוון את דקדת הנגדים להתנגדויות של . 1000 Q 0 500 Q , 200 Q . 100 Q . 14 שנה את התחום של מדידת הזרם ברב-מודד בהתאם להתנגדות הנמדדת , ורשום בטבלה שבנית את ערכי הזרם המתאימים לערכי ההתנגדות שבחרת בדקדה . . 15 חשב את ההתנגדות של כל נגד על-פי תוצאות המדידה של המתח והזרם בעת השימוש בו , ורשום את התוצאות בעמודה המתאימה בטבלה . 1 . 1 ההתנגדות שקיבלת היא ההתנגדות הנמדדת של הנגד . טבלה : 1 . 1 מדידת ההתנגדות של נגדים איור : 1 . 7 חיבור דקדת נגדים למד-זרם ולספק כוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר