עמוד:14

מהלך הניסוי הפעלת הספק . 1 ודא שמתג ההפעלה של ספק הכוח נמצא במצב "כבוי" , ( Off ) וחבר את ספק הכוח לרשת החשמל ; . 2 סובב את הווסת מגביל הזרם בכיוון התנועה של מחוגי השעון , עד מצבו המרבי , . 3 סובב את וסת המתח נגד כיוון השעון , עד מצבו הנמוך ביותר ; . 4 הפעל את הספק ( העבר את מתג ההפעלה שלו למצב ; ( On . 5 סובב את וסת המתח , קרא במד המתח שבלוח החזית של המכשיר מהו המתח המרבי ומהו המתח המזערי שאפשר לקבל מן הספק , ורשום את התוצאות . מדידת זרם ומתח באמצעות הרג-מודד . 6 הקטן את מתח הספק לאפס , כוון את הרב-מודד למדידת מתח ישר בתחום מדידה של כמה וולטים , וחבר אותו בקוטביות הנכונה להדקי הספק . . 7 העלה בהדרגה את מתח הספק , וכוון אותו למתח של . 3 V ברב-מודד , בחר את תחום המדידה המתאים למדידת המתח הזה . . 8 באיזה תחום בחרת ? נמק את תשובתך , והשווה את הקריאה ברב-מודד עם הקריאה במד-המתח הפנימי של הספק . בשלב הבא של הניסוי , תחבר למעגל הניסוי ךקדת נגדים , התקן המאפשר לכוון להתנגדויות שונות . ראה תמונתו באיור . 1 . 6 איור : 1 . 6 דקדת נגדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר