עמוד:12

חשוב לזכור כדי למנוע את השפעת ההתנגדות של הרכיבים האחרים במעגל על ההתנגדות הנמדדת , יש לנתק מן המעגל , לפני המדידה , את הרכיב שאת התנגדותו רוצים למדוד . בניסוי נלמד לחבר רב-מודד במעגל חשמלי , לשנות את תחומי המדידה שלו , ולבצע באמצעותו מדידות שונות . כללים למדידת מתחים וזרמים למדידת מתח , יש לכוון את הרב-מודד למדידת מתח , ולחבר את הדקיו לשתי הנקודות שיש למדוד את המתח ביניהן , בחיבור מקביל . באיור 1 . 4 מודדים את המתח של נורת להט . למדידת זרם , יש לכוון את הרב-מודד למדידת זרם , ולחבר אותו למעגל בטור . באיור 1 . 5 מודדים את הזרם בנורת להט . איוו : 1 . 4 מדידת מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר