עמוד:11

בכל רב-מודד מצוי בורר , או לחצנים , המאפשרים לבחור בין מדידת מתח , מדידת זרם או מדידת התנגדות ( ולפעמים גם מדידת גדלים נוספים . ( הערכים הנמדדים על-ידי הרב-מודד יכולים להשתנות בתחום רחב , לכן רבי-המודד בנויים בצורה שמאפשרת בחירה בין כמה תחומי מדידה . לדוגמה , רבי-מודד ספרתיים שונים יכולים למדוד מתח בתחומים האלה : . 0-500 V , 0-200 V , 0-2 V , 0-200 tnV דוגמה 1 יש למדוד את המתח של סוללה נתונה . ידוע שמתח הסוללה הוא , למשל , 1 . 5 v בקירוב , לכן , למדידה הזאת נשתמש בתחום המדידה . 0-2 V ברור כי לצורך המדידה הזאת , השימוש בתחום המדידה 0-500 V אינו מתאים . הדקי המבוא של הרב-מודד מסומנים כך 1 ההדק השלילי מסומן על ידי ^ , או , COM לעתים צבעו שחור ; ההדק החיובי מסומן , mA , £ 2 , V לעתים צבעו אדום . לפני המדידה יש לברור , באמצעות הבורר שבמכשיר , את הגודל הנמדד ואת תחוס המדידה הרצוי . כדי למנוע נזק למכשיר , יש לבצע את הפעולות האלה ו תחילה יש לחשב , או להעריך , את הערך המרבי הצפוי של המדידה , ולכוון את תחום המדידה בהתאם לכך . לדוגמה , אם צפוי מתח מרבי של , 11 V יש לכוון את הרב-מודד למדידת מתח בתחום . 0-20 v אם הזרם הנמדד צפוי להיות גדול , ( 2 A ) 2000 mA-n יש להשתמש בהדק המבוא המיועד למדידת זרמים של עד 10 A ( כהדק חיובי . ( איור : 1 . 3 רב-מודד שולחני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר