עמוד:9

יש ספקים שיש להם רכיבים נוספים : בקר מגביל זרם Current Limit ) או בקיצור ( C . Lim . . ברוב הספקים יש מנגנון להגבלת הזרם שהספק יזרים במעגל החשמלי המחובר למוצאיו . הבקר מגביל הזרם הוא חלק מן המנגנון הזה . לדוגמה , אם רוצים שהזרם במוצא הספק לא יעלה על , 0 . 4 A יש לכוון את הבקר מגביל הזרם לערך הזה . חשיבותו של מנגנון הגבלת הזרם היא שהוא מאפשר להגן על הספק , ועל המעגל החשמלי המחובר לספק , מפני זרם יתר . בספק שאינו מצויד בבקר מגביל זרם , ההגבלה מפני זרם יתר מתבצעת על-ידי נתיך . מד-מתח ימד-זרם ברוב הספקים מצויים על לוח החזית גם מד-מתח ומד-זרם , שתפקידם למדוד את המתח בין הדקי המוצא של הספק ואת הזרם שהספק מספק . ב . הברת הרב-מודד תפקידו של הרב-מודד הוא למדוד מתח , זרם והתנגדות . יש רבי-מודד המודדים גדלים נוספים , כגון . קיבול של קבל . רבי-המודד מיועדים למדידת מתחים וזרמים הן במתח ישר ( DC ) והן במתח חילופין . ( AC ) בניסוי נשתמש ברב-מודד למדידת מתח ישר וזרם ישר . הרב-מודד שנשתמש בו בניסוי הוא רב-מודד ספרתי נייד , המציג את תוצאת המדידה בתצוגה ספרתית . אפשר להשתמש גם ברב-מודד שולחני , שתיאורו יובא בהמשך . באיור 1 . 2 מוצג לוח חזית של רב-מודד ספרתי נייד . לוח החזית של הרב-מודד הנמצא במעבדה , אינו זהה בהכרח לזה המופיע באיור , אבל גם בו מותקנים הדקים ובורר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר