עמוד:8

בלוח הבקרה של כל ספק מצויים הרכיבים האלה ; מתג הפעלה On-Off המתג הזה מכונה גם . Power העברת המתג למצב On גורמת להפעלת המכשיר . בחלק מהספקים מצויה נורת בקרה , הדולקת בעת פעולת הספק . כיבוי המכשיר נעשה על-ידי העברת המתג למצב . ^ £ וסת מתח סיגיני Output Voltage ) או ( Voltage Adjustment זהו וסת , שמסובבים אותו כדי לקבוע את מתח המוצא של הספק . אפשר לשנות את המתח בגבולות שבין אפס וולט עד כמה עשרות וולט , בהתאם לסוג הספק . מתח המוצא נמדד באמצעות מד המתח , המותקן בלוח החזית של ספק הכוח . הדקי מוצא מתח המוצא של הספק מתקבל בין שני הדקים : הדק אדום ( + ) והדק שחור . ( ) הדק נוסף מחובר אל גוף הספק ואל האדמה , בחיבור שנקרא אלקה או הארקה , ומסומן בסימן ^ , או באות האנגלית G ( מן המילה = Ground אדמה . ( איור : 1 . 1 לוח החזית של ספק כוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר